ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP - การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows XP, 2006 หรือใหม่กว่า)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP ระบบ Windows XP, 2006 หรือใหม่กว่า
เครื่องมือการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นชุดยูทิลิตี้สามชุดที่ใช้งานง่าย สำหรับการกู้คืนไดรเวอร์และโปรแกรมแต่ละตัว หรือกู้คืนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ไปยังสภาวะดั้งเดิม ยูทิลิตี้การกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกติดตั้งไว้บนพาร์ติชันพิเศษของฮาร์ดไดรฟ์ และพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อเพื่อนำคอมพิวเตอร์กลับไปสู่สถานะการทำงานปกติ
บันทึก
ก่อนปี 2006 มีชุดเครื่องมือและกระบวนการหลากหลายให้มาสำหรับ การกู้คืนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP และ Compaq ไปยังสถานะการทำงานเริ่มต้น สำหรับโน๊ตบุ๊กที่เดิมติดตั้งระบบ XP หรือระบบปฏิบัติการอื่น ตรวจสอบว่าคุณใช้ขั้นตอนการกู้ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ จากหัวข้อ ภาพรวมการกู้คืนระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
  • โปรแกรม PC Recovery Disc Creator
    โปรแกรมนี้ถูกใช้เมื่อทำการตั้งค่าและเรียกใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก มีการ์ดให้มาในกล่องบรรจุภัณฑ์การจัดส่งซึ่งมีรูปร่างแบบแผ่นดิสก์ CD รองรับการแจ้งเตือนให้จัดทำแผ่นดิสก์กู้คืนระบบ นอกจากนี้ยังมีข้อความแสดงขึ้นบนจอภาพเป็นระยะๆ จนกว่ามีการจัดทำแผ่นดิสก์กู้คืนระบบ หรือปิดฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน
  • โปรแกรม Application and Driver Recovery
    โปรแกรมนี้ใช้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์หรือโปรแกรมเฉพาะที่รวมชุดกับคอมพิวเตอร์โดย หรือใช้เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) Windows โดยไม่ต้องลบโปรแกรมและข้อมูล หากระบบปฏิบัติการ (OS) เสียหาย ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถคัดลอกหรือสำรองข้อมูลที่สำคัญไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้ของเอกสารนี้
  • โปรแกรม PC Recovery
    โปรแกรมนี้ใช้เพื่อฟอร์แมตฟระบบฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ และคืนค่าคอมพิวเตอร์เป็นสภาวะดั้งเดิม ตัวเลือกนี้จะเขียนทับและลบข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมใดๆ และซอฟต์แวร์อัพเดตได้ใหม่ และเรียกดูข้อมูลที่สำรองไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้ของเอกสารนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย