ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP - การกู้คืนโปรแกรมโดยการใช้ดิสก์กู้คืนระบบไดร์เวอร์และโปรแกรม (2001 ถึง 2005)

ก่อนปี 2006 มีชุดเครื่องมือและกระบวนการหลากหลายให้มาสำหรับการกู้คืนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP และ Compaq ไปยังสถานะการทำงานเริ่มต้น หลังจากกู้คืนระบบปฏิบัติการแล้ว ผลิตภัณฑ์บางรุ่นใช้ดิสก์กู้คืนระบบไดร์เวอร์และโปรแกรมแยกกันเพื่อพื่อติดตั้งไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมดั้งเดิม
สำหรับโน๊ตบุ๊กที่เดิมติดตั้งระบบ XP หรือระบบปฏิบัติการอื่น ตรวจสอบว่าคุณใช้ขั้นตอนการกู้ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ จากหัวข้อ
ภาพรวมการกู้คืนระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP และ Compaq ส่วนใหญ่มีอย่างน้อยหนึ่งแผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนโน๊ตบุ๊กไปเป็นค่าเดิม:
 • แผ่น CD หรือ DVD (OSCD) ระบบปฎิบัติการ
 • แผ่น DVD การกู้คืน
 • แผ่น CD สำหรับกู้คืนไดร์เวอร์ (DRCD)
 • แผ่น CD สำหรับกู้คืนโปรแกรม (ARCD)
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการใช้แผ่น CD หรือ DVD สำหรับการกู้คืนไดรเวอร์ และแผน CD หรือ DVD สำหรับการกู้คืนโปรกรม ดูข้อมูลการกู้คืนระบบปฏิบัติการของคุณโดยใช้แผ่น CD หรือ DVD กู้คืนระบบปฏิบัติการหรือแผ่น DVD ได้ที่: ภาพรวมเกี่ยวกับการกู้คืนระบบปฏิบัติการ หรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

ภาพรวม

แผ่น DRCD, ARCD และ DVD สำหรับการกู้คืนสามารถใช้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ดั้งเดิมและซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ใหม่โดยแยกจากกันได้แม้ว่าคุณจะยังไม่เสร็จสิ้นการกู้คืนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณก็ตาม ใช้คำแนะนำในเอกสารนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมบางตัวหรือทั้งหมด:

ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์โดยใช้แผ่น DVD กู้ข้อมูล

DVD กู้ข้อมูลถูกจัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กบางรุ่นที่มีการกำหนดค่าด้วยไดรฟ์ DVD ใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์โดยใช้แผ่น DVD กู้ข้อมูล
 1. ขณะที่เครื่องทำงานใน Windows ใส่แผ่น DVD กู้ข้อมูลลงในไดรฟ์แบบออปติคอล
  หากแผ่น DVD ไม่เปิดขึ้นมาภายในสองสามวินาที เลือก Start (เริ่ม) > Run (เรียกใช้) จากนั้นพิมพ์ D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (โดยที่ D หมายถึงไดรฟ์แบบออปติคัล)
 2. หน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์จะปรากฏขึ้น
  • การติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ที่แนะนำทั้งหมดในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ให้คลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา
  • การติดตั้งไดรเวอร์ที่เปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ ให้ยกเลิกเลือกในกล่องติดกับ Recommended Software Applications (โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่แนะนำ) แล้วคลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา
  • การเลือกไดรเวอร์หรือโปรแกรมเฉพาะ ให้ยกเลิกเลือกในกล่องติดกับ Recommended Software Applications (โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่แนะนำ) และกล่องติดกับ Hardware Enabling Drivers (ไดรเวอร์เปิดใช้งานฮาร์ดแวร์) จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก และเพิ่มการเลือกในกล่องติดกับไดร์เวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง และคลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา
 3. อนุญาตให้การติดตั้งเสร็จสิ้น จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรีสตาร์ทโน๊ตบุ๊ก
  บันทึก
  ระยะเวลาที่จำเป็นในการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนส่วนประกอบที่เลือก

ติดตั้งไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์โดยใช้แผ่น CD การกู้คืนไดรเวอร์

แผ่น CD การกู้คืนไดร์เวอจัดให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กบางรุ่น ใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์โดยใช้แผ่น DRCD
 • การติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์ที่แนะนำทั้งหมดในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา
 • การเลือกไดรเวอร์เฉพาะ ให้ยกเลิกเลือกในกล่องติดกับ Hardware Enabling Drivers (ไดรเวอร์เปิดใช้งานฮาร์ดแวร์) จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก และเพิ่มการเลือกในกล่องติดกับไดร์เวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง และคลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา

ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์โดยใช้แผ่น CD กู้ข้อมูลโปรแกรม

แผ่น CD กู้ข้อมูลโปรแกรมถูกจัดให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กบางรุ่น ใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้แผ่น ARCD
บันทึก
หลังจากเสร็จสิ้นการคืนค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP ขอแนะนำให้ใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนไดร์เวอร์ก่อนที่จะใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนโปรแกรม
 • การติดตั้งโปรแกรมที่แนะนำทั้งหมดในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา
 • การเลือกซอฟต์แวร์เฉพาะ ให้ยกเลิกเลือกในกล่องติดกับ Recommended Software Applications (โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่แนะนำ) จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก และเพิ่มการเลือกในกล่องติดกับซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง และคลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง) ทางด้านขวา
บันทึก
หลังจากเสร็จสิ้นการคืนค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP ขอแนะนำให้ใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนไดร์เวอร์ก่อนที่จะใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนโปรแกรม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย