ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

Sprout by HP - การสำรองและกู้ข้อมูล Sprout Workspace

Sprout Workspace จะบันทึกโครงการและเอกสารต่าง ๆ ของคุณไว้ในโฟลเดอร์ซ่อนภายในฮาร์ดไดร์ฟ ครอบคลุมโครงการและเอกสารเป็นชุดเดียวกันแทนที่จะเป็นไฟล์แยกกัน

การสำรองข้อมูลตัวแบบ 3 มิติของคุณ

คุณสามารถสำรองสำเนาตัวแบบ 3 มิติของคุณเป็นไฟล์จัดเก็บแยกเดียวผ่าน Backup and Restore (สำรองและกู้ข้อมูล) ใน Workspace
นี่ไม่ได้เป็นการสำรองภาพ โครงการหรือเอกสารที่คุณถ่ายภาพ (captured) ไว้
จากโฟลเดอร์ Captured Images ใน Windows Picture หรือเอกสารสแกนหรือโครงการใด ๆ ในโฟลเดอร์ Windows Documents ของคุณ สำรองข้อมูล Sprout ด้วยตัวเองโดยคัดลอกโฟลเดอร์ Pictures\Captured Images และ Documents\Sprout
บันทึก
ไฟล์ข้อมูลสำรองเป็นการสำรองและกู้เฉพาะข้อมูลโครงการสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน ไม่ได้ครอบคลุมผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ
 1. ค้นหาและกดปุ่มเมนู ที่ขอบด้านขวาบน
 2. จากเมนู กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
  รูปภาพ : การเปิด Settings (ค่าปรับตั้ง)
  การเปิด Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) กดเลือก Backup (สำรองข้อมูล)
  รูปภาพ : การเปิดยูทิลิตี้ Backup
  การเปิดยูทิลิตี้ Backup
 4. กดเลือก Backup
  บันทึก
  คุณจะต้องสำรองข้อมูลรายการอื่น ๆ ทั้งเอกสาร โครงการและภาพบันทึกโดยใช้วิธีสำรองข้อมูลไฟล์แบบต่าง ๆ
  รูปภาพ : การสำรองข้อมูล
 5. Workspace จะแจ้งให้คุณระบุไฟล์สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำรอง พิมพ์ชื่อและตำแหน่งของไฟล์สำรองข้อมูล จากนั้นกดเลือก Save (บันทึก)
  บันทึก
  ไฟล์นี้เป็นไฟล์์กรรมสิทธิ์สำหรับใช้โดย Sprout Workspace เท่านั้น
  รูปภาพ : การตั้งชื่อไฟล์สำรองข้อมูล
  การระบุไฟล์สำรองข้อมูล
 6. Sprout จะสำรองข้อมูลโครงการ 3D ของคุณไว้
  รูปภาพ : การสำรองข้อมูลโครงการ 3D ของคุณ
  การสำรองข้อมูล
บันทึก
บันทึกตัวแบบ 3 มิติของ Sprout ของคุณทั้งหมดโดยทวนซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่มีตัวแบบ 3 มิติ

การกู้ตัวแบบ 3 มิติของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกู้ตัวแบบ 3 มิติ
บันทึก
กระบวนการกู้ข้อมูลเป็นการแทนที่ตัวแบบ 3 มิติของ Sprout ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ รวมทั้งที่มีจัดเก็บไว้ในไฟล์สำรองข้อมูล คุณไม่สามารถคละข้อมูลโครงการระหว่างไฟล์สำรองข้อมูลแต่ละชุด และข้อมูลที่มีอยู่ในระบบปัจจุบัน
 1. ค้นหาและกดที่ปุ่มเมนู ที่ขอบด้านขวาบนของหน้าจอหลัก Sprout
 2. จากเมนู กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
  รูปภาพ : การเปิด Settings (ค่าปรับตั้ง)
  การเปิด Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) กดเลือก Restore (กู้ข้อมูล)
  รูปภาพ : การเปิดยูทิลิตี้ Restore
  การเปิดยูทิลิตี้ Restore
 4. Workspace จะแจ้งให้คุณระบุชื่อและตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลสำรอง พิมพ์ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลสำรอง จากนั้นกดเลือก Open (เปิด)
  บันทึก
  ไฟล์นี้เป็นไฟล์์กรรมสิทธิ์สำหรับใช้โดย Sprout Workspace เท่านั้น
  รูปภาพ : การระบุไฟล์สำรองข้อมูล
  การระบุไฟล์สำรองข้อมูล
 5. Sprout Workspace จะลบตัวแบบ 3 มิติในปัจจุบันของคุณ และแทนที่ด้วยข้อมูลที่บันทึกไว้ในไฟล์สำรองข้อมูล
  รูปภาพ : การกู้ตัวแบบ 3 มิติจากไฟล์สำรองข้อมูล
  การกู้ตัวแบบ 3 มิติจากไฟล์สำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล Sprout ของคุณโดยใช้ยูทิลิตี้สำรองข้อมูลจากภายนอก

สำรองข้อมูลโครงการ Sprout ของคุณ รวมทั้งเอกสารและภาพถ่ายผ่านยูทิลิตี้สำรองข้อมูลของคอมพิวเตอร์โดยกำหนดค่าสำรองข้อมูลให้ครอบคลุมไฟล์ Sprout ในข้อมูลสำรองตามปกติของคุณ
 • Captured images (ภาพที่เก็บไว้) - สำรองไฟล์ภาพที่บันทึกจาก Sprout โดยระบุโฟลเดอร์ Windows Pictures ของคุณ รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อย Captured Images ในชุดข้อมูลสำรอง
 • Scanned documents and Projects (เอกสารที่สแกนไว้และข้อมูลโครงการ) - สำรองข้อมูลเอกสาร Sprout และไฟล์โครงการของคุณโดยระบุโฟลเดอร์ Windows Documents รวมทั้งชื่อโฟลเดอร์ย่อย Sprout ในชุดข้อมูลสำรองของคุณ
 • All Sprout items (รายการใน Sprout ทั้งหมด) - กำหนดค่าโปรแกรมสำรองข้อมูลให้ครอบคลุมโฟลเดอร์ซ่อน localappdata ค้นหาไฟล์นี้ใน Windows File Explorer โดยพิมพ์ตามนี้ในแถบที่อยู่:
  • %localappdata%
  • C:\Users\<your account name>\ AppData\Local


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย