ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์ HP Sprocket - การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Sprocket และแอพ HP Sprocket
คุณภาพของภาพถ่ายที่จัดพิมพ์ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ควรจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์ เช่น
 • มีบริเวณที่ดำ ซีด หรือจาง
 • มีเส้นหรือแถบเปื้อน
 • พบปัญหาเช่นมีบริเวณที่เบลอหรือไม่ชัดเจน
 • สีไม่ถูกต้อง เช่นสีชมพูหรือม่วงคราม หรือโทนสีเพี้ยน

ขั้นตอนที่ 1: ใช้กระดาษภาพถ่าย HP ZINK ของแท้

ZINK เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษภาพถ่ายให้กับเครื่องพิมพ์หลายแบรนด์ เช่น Polaroid, LG และ HP HP แนะนำให้ใช้กระดาษภาพถ่าย HP ZINK Sprocket แท้เพื่อให้ผลการพิมพ์ดีที่สุด HP ไม่รับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการทำงานจากการใช้กระดาษภาพถ่ายที่ไม่ใช่ของ HP หากคุณไม่ใช้กระดาษภาพถ่าย HP ขั้นตอนในเอกสารนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
จัดซื้อกระดาษภาพถ่าย HP แท้ โดยไปที่หน้าหลักของ HP Sprocket นอกจากนี้ยังสามารถซื้อกระดาษภาพถ่าย HP ได้ผ่านแอพ HP Sprocket และจากร้านค้าทั่วไป
หากใช้กระดาษภาพถ่าย HP แท้แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: อัพเกรดเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Sprocket

HP มีการเผยแพร่ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำ การอัพเกรดเฟิร์มแวร์อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้
 1. อุปกรณ์ Sprocket และอุปกรณ์พกพาของคุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดแอพ HP Sprocket ขึ้นมา
 3. กดที่ไอคอน Menu (เมนู) จากนั้นกดเลือก sprocket
 4. กดเลือก Manage Printers (จัดการเครื่องพิมพ์) ตรวจสอบว่าได้เลือก Sprocket ของคุณไว้ และจากนั้น กดเลือก Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
 5. จากหัวข้อ Status (สถานะ) ให้ค้นหา Battery (แบตเตอรี่)
  • หากประจุไฟแบตเตอรี่เท่ากับ 25% หรือมากกว่านี้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนี้
  • หากประจุไฟฟ้าเท่ากับ 24% หรือต่ำกว่า ให้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 6. กดเลือก Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) จากนั้นมองหาการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
  • หากข้อมูลอัพเกรดเฟิร์มแวร์ปรากฏขึ้นมา ให้กดเลือก Get Firmware Upgrade (รับข้อมูลอัพเกรดเฟิร์มแวร์) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการอัพเดต
  • หากไม่มีตัวเลือกอัพเกรดเฟิร์มแวร์ปรากฏขึ้นมา แสดงว่าเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว
ส่งงานพิมพ์ หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ Sprocket

สิ่งสกปรกที่ลูกกลิ้งป้อนกระดาษอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ ใช้ Print Quality Card (Smartsheet เดิม) สีจากชุดกระดาษภาพถ่าย HP ZINK ชุดเดียวกับที่ใส่ใน Sprocket เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้าม ใช้การ์ดสีจากซองกระดาษภาพถ่ายคนละซอง
 1. ถอดฝาครอบกระดาษ จากนั้นนำกระดาษภาพถ่ายออกจากถาดป้อนกระดาษ
 2. ตรวจสอบกระดาษภาพถ่ายและนำกระดาษภาพถ่ายที่งอ ยับหรือขาดออกจากปึกกระดาษ
 3. ใส่กระดาษภาพถ่ายกลับเข้าที่โดยให้การ์ดสีอยู่ที่ด้านล่างของปึกกระดาษที่มีบาร์โค้ดคว่ำลง
 4. ใส่ฝาครอบกระดาษกลับเข้าที่ จากนั้นรอจนกระทั่ง Sprocket ตรวจหาและทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษที่มีการ์ดสี
  หาก Sprocket ไม่ตรวจหาการ์ดสีโดยอัตโนมัติ ให้ส่งงานพิมพ์เพื่อเริ่มการทำความสะอาดด้วยตัวเอง
หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: สิ่งอื่นที่อาจลองทำได้:

เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
 • ปิดใช้งานคุณสมบัติ Reveal (เปิดเผย) ในแอพ HP sprocket หากคุณเปิดใช้ Reveal (เปิดเผย) ไว้ งานพิมพ์อาจใช้เวลานานในการพิมพ์และคุณภาพการพิมพ์อาจน้อยกว่าที่คาดหวัง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ Print Issues after Enabling Reveal (ปัญหาการพิมพ์หลังจากเปิดใช้ เปิดเผย) .
 • แสงไฟจะต้องเพียงพอสำหรับมองเห็นวัตถุที่คุณต้องการถ่ายได้อย่างชัดเจน ใช้แฟลชที่อุปกรณ์พาพาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย
 • ใช้คุณสมบัติ Autofix ของแอพ HP sprocket บนหน้าจอแสดงตัวอย่างการพิมพ์ ให้แตะ Edit (แก้ไข) หรือไอคอน Edit (แก้ไข) แล้วแตะAutofix (แก้ไขอัตโนมัติ) หรือ แอพจะปรับภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ กดเลือก Checkmark (เครื่องหมายถูก) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกดเลือกไอคอน Print (พิมพ์)
 • ใช้แอพ HP Sprocket เพื่อปรับความเปรียบต่างและความสว่างของภาพ จากหน้าจอแสดงตัวอย่างการพิมพ์ กดเลือก Edit หรือไอคอน Edit (แก้ไข) จากนั้นกดเลือกไอคอน Adjustments (การปรับแต่ง) ปรับความสว่างและความเปรียบต่าง กดเลือก Checkmark (เครื่องหมายถูก) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกดเลือกไอคอน Print (พิมพ์)
 • ปล่อยให้ Sprocket เย็นลงครู่หนึ่งระหว่างงานพิมพ์
  ขณะ Sprocket ร้อน ข้อความแจ้งระบายความร้อนจะปรากฏขึ้นที่แอพ HP Sprocket ปล่อยให้ Sprocket เย็นลง จากนั้นกด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความ
 • จัดเก็บกระดาษภาพถ่ายในที่เย็นและอย่าให้โดนน้ำ หากน้ำหกเลอะกระดาษภาพถ่าย ให้เช็ดออกทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกระดาษภาพถ่าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย