ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M28-M29w - ไฟติดกะพริบ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเครือข่ายไร้สาย HP LaserJet Pro MFP M28w และ M29w
หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงข้อผิดพลาดที่พบทั่วไปพร้อมสถานะไฟติดกะพริบที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาไฟแจ้งสถานะเหล่านี้ ค้นหารูปแบบไฟสถานะติดกะพริบที่แสดงบนแผงควบคุม จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
   ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม
 1. จอ LED ของแผงควบคุม
 2. ปุ่ม Copy Setup (ตั้งค่าการถ่ายสำเนา)
 3. ปุ่ม Start Copy (เริ่มถ่ายสำเนา)
 4. ปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
 5. ไฟสถานะวัสดุสิ้นเปลือง
 6. ไฟ/ปุ่มเปิดปิด
 7. ไฟเตือน
 8. ไฟ/ปุ่มเปิด/ปิดเครือข่ายไร้สาย
 9. ปุ่ม ID Copy (ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว)
 10. ปุ่มลูกศรลง
 11. ปุ่มลูกศรขึ้น

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย