ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M14-M17 ซีรีส์ - การใส่กระดาษและซองจดหมาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M15a, M15w, M16a, M17a และ M17w
เอกสารชุดนี้ให้คำแนะนำในการใส่กระดาษเปล่าหรือซองเข้าไปในเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย