ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M14-M17 ซีรีส์ - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M15a, M15w, M16a, M17a และ M17w
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากกล่อง ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ต่อสายไฟ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com/laserjet

ขั้นตอนที่ 1: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นลอกเทปบรรจุภัณฑ์ด้านในเครื่องพิมพ์ออก
  การนำเทปบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในเครื่องพิมพ์
 3. ถอดตลับหมึกออก
  การนำตลับหมึกออก
 4. ถอดตัวหนีบออกจากตลับหมึก
  การถอดตัวหนีบออกจากตลับหมึก
 5. จับด้านข้างทั้งสองด้านของตลับหมึกแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  การโยกตลับหมึก
 6. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
 7. กำหนดตำแหน่งตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันตลับหมึกจนเข้าที่แน่นหนาดี
  เสียบตลับหมึก
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 2: ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดาขนาด U.S. Letter หรือ A4 ลงไปในถาดป้อนกระดาษ
 1. ดึงถาดจ่ายกระดาษลง
  การดึงถาดป้อนกระดาษลง
 2. ใส่กระดาษ U.S. letter หรือ A4 ในถาดกระดาษปึกหนึ่ง โดยให้ขอบช่วงกว้างหันไปด้านหน้าและให้ด้านพิมพ์หงายขึ้น ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
  การโหลดกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ อย่าดันที่กั้นแนวกระดาษแน่นจนชิดเกินไปกับกระดาษ
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า

ขั้นตอนที่ 3: ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

เสียบเครื่องพิมพ์กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  การเสียบต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จาก 123.hp.com/laserjet หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย