ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M15a, M15w - คำแนะนำในการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M15a, M15w
เมื่อ HP เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องที่มีปัญหาของคุณ จะต้องโอนอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบบางส่วนจากเครื่องมีปัญหาไปยังเครื่องที่เปลี่ยนใหม่
  บันทึก
 • อุปกรณ์เสริมที่เป็นอุปกรณ์ออปชั่นบางอย่างอาจไม่ได้มีมาให้พร้อมกับกับผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณ
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่คุณซื้อแยกต่างหากเอาไว้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนำอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องออกและแยกเก็บไว้ก่อนส่งเครื่องพิมพ์กลับไปยัง HP
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับหมึก
  การเปิดฝาช่องตลับหมึก
 3. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  การนำตลับหมึกออก
    บันทึก
  หากคุณไม่ต้องการใส่ตลับหมึกในเครื่องพิมพ์ทดแทนทันที ให้จัดเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องภายในภาชนะพลาสติกที่ปิดแน่นหนาหรือในอุปกรณ์ป้องกันตลับหมึก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้หมึกแห้ง
 4. ปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 5. ปิดเครื่องพิมพ์
 6. ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์และปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง
 7. เก็บอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้เอาไว้เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนใหม่:
  • รูปภาพ : สายไฟ
   สายไฟ
  • รูปภาพ : สายเคเบิลยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB)
   สายเคเบิลยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB)
  • รูปภาพ : แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
   แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  • รูปภาพ : คู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์
   คู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์
 8. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใหม่ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
 9. เปิดเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ ติดตั้งตลับหมึก จากนั้นทดสอบฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ได้ที่ HP Customer Support

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย