ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M14-M17 - การแก้ไขคุณภาพงานพิมพ์ที่ไม่ดี

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M15a, M15w, M16a, M17a และ M17w
คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ต่างๆ เช่น มีรอยเปื้อน ไม่คมชัด เข้มหรือซีดจาง หลุดลอก เนื้อหาขาดหายบางส่วน หรือมีหมึกเลอะ

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำในหน้าเว็บ HP anti-counterfeit (การต่อต้านการปลอมแปลง) (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
พิมพ์งานอีกชุด หากใช้ตลับหมึกพิมพ์แท้จาก HP แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกระดาษ

คุณภาพและประเภทของกระดาษอาจส่งผลถึงงานพิมพ์ได้ ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่อง
 • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet อย่าใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น
 • ห้ามใช้กระดาษที่มีผิวขรุขระมากเกินไป กระดาษที่มีผิวเรียบเนียนกว่าอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น
หลังจากใส่กระดาษที่เหมาะสมในถาดกระดาษให้พิมพ์งานอีกหน้าออกมา หากยังเกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบระดับผงหมึก

เปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ และจากนั้น ตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือโดยประมาณ
บันทึก
ระดับผงหมึกและเปอร์เซ็นต์ของอายุของตลับหมึกที่เหลือ เป็นค่าโดยประมาณสำหรับใช้ในการวางแผนเท่านั้น หากหมึกเหลือน้อยให้เปลี่ยนตลับหมึก คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

หากตลับหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด ให้เปลี่ยนตลับใหม่
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึก
  การเปิดฝาครอบตลับหมึก
 2. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  การนำตลับหมึกออก
 3. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์และวางไว้ข้างๆ ห่อ
  การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. จับด้านข้างทั้งสองด้านของตลับหมึกแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  เขย่าตลับหมึกเบา ๆ
 5. งอแถบบนตลับหมึก จากนั้นดึงแถบออกเพื่อแกะเทปปิดตลับหมึกทั้งหมดออกจากตลับหมึก
  การแกะเทปปิดตลับหมึกทั้งหมดออกจากตลับหมึก
 6. ดึงฝาครอบเพื่อถอดออกจากตลับหมึก
  ถอดฝาครอบออกจากตลับหมึกพิมพ์
 7. กำหนดตำแหน่งตลับหมึกใหม่กับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนตลับหมึกจนเข้าที่แน่นหนาดี
  ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่
 8. ปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  การปิดฝาครอบด้านบน
 9. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วลงในห่อที่วางไว้ข้างๆ ใส่ตลับหมึกพิมพ์และเทปซีลเก่าลงในกล่องที่มาพร้อมกับตลับหมึกใหม่ของคุณเพื่อส่งกลับไปยัง HP เพื่อนำไปรีไซเคิล
  การรีไซเคิลวัสดุเก่า
พิมพ์งานอีกชุด หากการเปลี่ยนตลับหมึกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์

ในบางครั้ง การตั้งค่าการพิมพ์อาจส่งผลต่อคุณภาพของการพิมพ์ ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
พิมพ์งานอีกชุด หากการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบตลับหมึก

ตรวจสอบตลับหมึกและดรัมพิมพ์ภาพ รวมทั้งชิปหน่วยความจำว่ามีความเสียหายหรือไม่
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึก
  การเปิดฝาครอบตลับหมึก
 2. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  การนำตลับหมึกออก
 3. ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมพิมพ์ภาพ
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ ลายนิ้วมือที่ดรัมพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : ตำแหน่งดรัมพิมพ์ภาพ
  ตำแหน่งดรัมพิมพ์ภาพ
  • หากพบรอยขีดข่วน รอยนิ้วมือหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ดรัมพิมพ์ภาพ ให้ดูวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกจากขั้นตอนก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้
  • หากดรัมพิมพ์ภาพไม่เสียหาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 4. กำหนดตำแหน่งตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันตลับหมึกจนเข้าที่แน่นหนาดี
  ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่
พิมพ์งานอีกชุด หากยังเกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 8: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากเครื่องพิมพ์ ดรัมพิมพ์ภาพและตลับหมึกเปลี่ยนใหม่โดยใช้ประกัน เจ้าหน้าที่ให้บริการอาจแจ้งขอตัวอย่างผลงานพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย