ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M72625, M72630 - การสแกนบน macOS

คุณสามารถสแกนเอกสารได้โดยใช้โปรแกรม Image Capture (จับภาพ) บน macOS จะมีโปรแกรม Image Capture อยู่แล้ว

การสแกนผ่านเครือข่าย

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่
 2. ใส่ต้นฉบับทั้งชุดหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ หรือใส่ต้นฉบับหนึ่งแผ่นคว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์ แล้วปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (ดูที่ "การใส่ต้นฉบับ")
 3. เปิดโฟลเดอร์ Applications และเรียกใช้งาน Image Capture
 4. เลือกอุปกรณ์ของคุณที่ด้านล่าง SHARED
 5. ตั้งค่าตัวเลือกการสแกนในโปรแกรมนี้
 6. สแกนและบันทึกภาพที่สแกนของคุณ
  บันทึก
  หากการสแกนไม่ทำงานใน Image Capture ให้อัปเดต macOS เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือผู้ใช้ Image Capture


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย