ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Flow MFP - ติดตั้งแผ่นปิดแป้นพิมพ์

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นปิดแป้นพิมพ์สำหรับ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+, E77650z+, E77660zts และ E77660z+
บันทึก
ภาพและวิดีโอที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แสดงเครื่องพิมพ์อื่น แต่ขั้นตอนจะเหมือนกัน
ในการดูวิดีโอสั้นที่แสดงขั้นตอนนี้ ให้คลิก ที่นี่
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
 • หากคุณไม่มีแผ่นปิดแป้นพิมพ์ ให้ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย เยอรมัน สเปน ยูเครน
  5851-6019
  ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  ฝรั่งเศสแคนาดา สเปนละตินอเมริกา สเปนสหรัฐอเมริกา
  5851-6020
  ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  ฝรั่งเศสสวิส เยอรมันสวิส เดนมาร์ก
  5851-6021
  ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิม
  5851-6022
  ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  สเปน ปรตุเกส
  5851-6023
  ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  ญี่ปุ่น (KG และ KT)
  5851-6024
  แผ่นปิด-แป้นพิมพ์ภาษาจีน
  A7W12-67901
  แผ่นปิด-แป้นพิมพ์ภาษาสวีเดน
  A7W14-67901
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้

ขั้นตอนที่ 1 - เตรียมติดตั้งแผ่นปิดแป้นพิมพ์

 1. ทำดังนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดปลั๊กไฟ
     คำเตือน
   ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 2. เลื่อนแป้นพิมพ์ออกจากแผงควบคุมจนสุด
  รูปภาพ : เลื่อนแป้นพิมพ์ออกมา
 3. นำแผ่นปิดแป้นพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำแผ่นปิดแป้นพิมพ์ออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 2 - ติดตั้งแผ่นปิดแป้นพิมพ์

 1. พลิกแผ่นปิดแป้นพิมพ์เพื่อให้แผ่นกระดาษหงายขึ้น จากนั้นนำแผ่นกระดาษออกอย่างระมัดระวัง
  บันทึก
  ดึงแผ่นกระดาษที่มุมแหลมเพื่อให้แท็บปุ่มแผ่นปิดอยู่บนแผ่นพลาสติก
  หลังจากนำแผ่นกระดาษแล้ว ห้ามสัมผัสส่วนกาวของแท็บปุ่ม
  รูปภาพ : นำแผ่นกระดาษออก
 2. ปรับตำแหน่งขอบด้านของแผ่นปิดอย่างระมัดระวัง—ด้านกาวคว่ำลง—ให้ตรงกับขอบด้านบนของแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งขอบด้านบนของแผ่นปิดให้ตรงกับแป้นพิมพ์
 3. รองรับแป้นพิมพ์ด้วยมือข้างหนึ่ง กดลงบนแผ่นปิด แล้วเลื่อนมืออีกข้างไปบนแป้นพิมพ์เพื่อติดแท็บปุ่มแผ่นปิดกับปุ่มแป้นพิมพ์
    หมายเหตุ
  คุณต้องรองรับแป้นพิมพ์เมื่อติดตั้งแผ่นปิดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
  รูปภาพ : ติดตั้งแผ่นปิด
 4. ดึงแผ่นพลาสติกออกจากแท็บปุ่มแผ่นปิดที่มุมแหลมอย่างระมัดระวังเพื่อให้แท็บปุ่มทั้งหมดอยู่บนแป้นพิมพ์
  บันทึก
  หากแท็บปุ่มใดๆ ไม่ติดกับแป้นพิมพ์ ให้ลงแผ่นพลาสติกลง รองรับแป้นพิมพ์ และกดลงบนแท็บปุ่มนั้น
  รูปภาพ : นำแผ่นพลาสติกออก
 5. ทิ้งแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ เสียบสายไฟ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย