ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PageWide Managed MFP - ใส่กระดาษลงในถาดติดกัน 2 และ 3 (รุ่น E77660zts, P77440dn เท่านั้น)

บทนำ

  หมายเหตุ
ห้ามดึงขยายถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน ห้ามใช้ถาดกระดาษเป็นขั้นบันได เอามือออกจากถาดกระดาษขณะปิด ต้องปิดถาดทั้งหมดเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาดติดกัน 2 และ 3 ถาดเหล่านี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 550 แผ่น
 1. เปิดถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับสีฟ้าและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด จากนั้นปิดตัวกั้นกระดาษแนวยาวและแนวกว้างให้พอดีกับปึกกระดาษ ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษแตะกับปึกกระดาษ แต่อย่าทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : ตรวจสอบความสูงของปึกกระดาษ
 5. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 6. ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำกับถาดอื่นๆ

ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

ใช้คุณสมบัติ โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น ในการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์มในถาดด้วยวิธีเดียวกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้โดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เปิดใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือกโดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • ทำสำเนา/พิมพ์ หรือ พิมพ์
  • จัดการถาด
  • โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
 3. เลือก เปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย