ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน

บทนำ

กำหนดการตั้งค่าพักเครื่องเพื่อลดการใช้พลังงานเมื่อเครื่องพิมพ์ว่าง

ตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง และกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ใช้พลังงาน 2 วัตต์หรือน้อยกว่า

การตั้งค่าพักเครื่องจะส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องพิมพ์, เวลาเริ่มทำงาน/พักเครื่อง, เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องเร็วเพียงใด และเครื่องพิมพ์เริ่มทำงานจากโหมดพักเครื่องเร็วเพียงใด
ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ใช้พลังงานวัตต์ 2 หรือน้อยกว่าขณะอยู่ในโหมดพักเครื่อง ให้ป้อนเวลาสำหรับทั้งการตั้งค่า พักเครื่องหลังจากไม่ได้ใช้งาน และ ปิดอัตโนมัติหลังจากพักเครื่อง
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • ทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • การตั้งค่าพักเครื่อง
 3. เลือก พักเครื่องหลังจากไม่ได้ใช้งาน เพื่อระบุจำนวนนาทีที่เครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ป้อนระยะเวลาที่เหมาะสม
 4. เลือก ปิดอัตโนมัติหลังจากพักเครื่อง เพื่อให้เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานมากขึ้นหลังจากพักเครื่องตามระยะเวลา ป้อนระยะเวลาที่เหมาะสม
  บันทึก
  ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานจากปิดอัตโนมัติเพื่อตอบสนองการทำงานใดๆ ที่ไม่ใช่ USB หรือ Wi-Fi สำหรับการตั้งค่าพลังงานที่สูงขึ้น คุณสามารถตั้งค่าให้เริ่มทำงานด้วยปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้นโดยเลือก ปิดเครื่อง (เริ่มเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น)
 5. เลือก เสร็จ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตั้งค่ากำหนดเวลาพักเครื่อง

ใช้คุณสมบัติ กำหนดเวลาพักเครื่อง เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้เริ่มทำงานหรือเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุสำหรับวันในสัปดาห์ที่ระบุ
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • ทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • กำหนดเวลาพักเครื่อง
 3. เลือกปุ่ม เหตุการณ์ใหม่ แล้วเลือกประเภทของเหตุการณ์ที่จะกำหนดเวลา: เหตุการณ์เริ่มทำงาน หรือ เหตุการณ์พักเครื่อง
 4. สำหรับเหตุการณ์เริ่มทำงานหรือพักเครื่อง ให้กำหนดค่าเวลาและวันในสัปดาห์สำหรับเหตุการณ์ เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย