ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-340x - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
ผู้ใช้สามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสารในการใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์

บนกระจกสแกนเนอร์

เมื่อใช้กระจกของสแกนเนอร์ ผู้ใช้สามารถทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับได้ ผู้ใช้สามารถได้รับคุณภาพการสแกนดีที่สุดได้ โดยเฉพาะสำหรับภาพสีหรือโทนสีเทา ตรวจสอบว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ในตัวป้อนเอกสาร หากพบต้นฉบับในตัวป้อนเอกสาร เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์
 1. ยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ฝาสแกนเนอร์, เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ จัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางต้นฉบับ, คว่ำลง
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
บันทึก
 • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
 • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาสแกนเนอร์
  หมายเหตุ
 • ระวังอย่าทำให้กระจกของสแกนเนอร์แตก ผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บได้
 • อย่าวางมือไว้ขณะปิดฝาสแกนเนอร์ ฝาสแกนเนอร์อาจหล่นกระแทกมือผู้ใช้และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้
 • ห้ามมองเข้าไปในแสงจากด้านในของสแกนเนอร์ขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา

ในตัวป้อนเอกสาร

เมื่อใช้ตัวป้อนเอกสาร ผู้ใช้จะสามารถใส่กระดาษ (80 g/m2บอนด์ 20 ปอนด์) ได้สูงสุด 40 แผ่นต่อหนึ่งงาน
 1. เปิดฝาตัวกั้นตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวกั้นตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสาร ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับ, หงายขึ้น
 4. ปรับตัวกั้นแนวกว้างของตัวป้อนเอกสารให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจกของตัวป้อนเอกสารอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย