ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-340x Laser MFP - การนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการนำกระดาษเอกสารต้นฉบับที่ติดออก เมื่อมีเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารต้นฉบับกระดาษหนา บาง หรือแบบผสม

กระดาษเอกสารต้นฉบับติดในด้านหน้าของสแกนเนอร์

บันทึก
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 3. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, ปิด

กระดาษเอกสารต้นฉบับติดภายในสแกนเนอร์

 1. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 3. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, ปิด
 4. เปิดตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 5. จับกระดาษที่ป้อนผิดพลาด และนำกระดาษออกจากบริเวณป้อนกระดาษโดยค่อยๆ ดึงออก
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 6. ปิดตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ตัวป้อนเอกสาร, ปิด

กระดาษเอกสารต้นฉบับติดในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์

บันทึก
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 • การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. ปิดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
  รูปภาพ : อุปกรณ์เรียงกระดาษ, ปิด
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 4. เปิดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
  รูปภาพ : อุปกรณ์เรียงกระดาษ, เปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย