ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung SCX-340x Laser MFP - การนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการนำกระดาษเอกสารต้นฉบับที่ติดออก เมื่อมีเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ
  บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารต้นฉบับกระดาษหนา บาง หรือแบบผสม
กระดาษเอกสารต้นฉบับติดในด้านหน้าของสแกนเนอร์
  บันทึก
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 3. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, ปิด
กระดาษเอกสารต้นฉบับติดภายในสแกนเนอร์
 1. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 3. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, ปิด
 4. เปิดตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 5. จับกระดาษที่ป้อนผิดพลาด และนำกระดาษออกจากบริเวณป้อนกระดาษโดยค่อยๆ ดึงออก
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 6. ปิดตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ตัวป้อนเอกสาร, ปิด
กระดาษเอกสารต้นฉบับติดในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์
  บันทึก
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 • การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. ปิดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
  รูปภาพ : อุปกรณ์เรียงกระดาษ, ปิด
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 4. เปิดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
  รูปภาพ : อุปกรณ์เรียงกระดาษ, เปิด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย