ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-340x Laser MFP - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • ขณะเปิดชุดสแกน ให้จับอุปกรณ์ป้อนกระดาษและชุดสแกนเข้าไว้ด้วยกัน
เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

 1. เปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, เปิด
 2. เปิดฝากลาง
  รูปภาพ : ฝากลาง, เปิด
 3. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
 5. เขย่าตลับผงหมึกจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายห้าหรือหกครั้ง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 6. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 7. ปิดฝากลาง
  รูปภาพ : ฝากลาง, ปิด
 8. ปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย