ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress, SL-M4080 Laser MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย