ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung ProXpress SL-M4080 - การนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้สแกนต้นฉบับที่เป็นกระดาษหนา บาง หรือแบบผสมโดยใช้กระจกสแกนเนอร์
 • ภาพอาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม

ติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์

หากกระดาษติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร จากนั้นใส่กระดาษที่เอาออกมา หากมี กลับเข้าไปในตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร

ติดด้านในสแกนเนอร์

หากมีกระดาษติดภายในสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร หากไม่เห็นกระดาษติด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  รูปภาพ : ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 5. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 6. เอากระดาษที่ติดออกจากบริเวณป้อนกระดาษ โดยใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดฝาสแกนเนอร์

ติดที่ส่วนทางออกของสแกนเนอร์

หากมีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. ยกอุปกรณ์เรียงกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกอุปกรณ์เรียงกระดาษขึ้น
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. วางอุปกรณ์เรียงกระดาษลง
  รูปภาพ : วางอุปกรณ์เรียงกระดาษลง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย