ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ProXpress, SL-M4030 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึกในเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
บันทึก
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับผงหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้วัตถุแหลมคม เช่น มีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก เนื่องจากอาจทำให้ดรัมบนตลับผงหมึกเป็นรอยได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้าบนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง
 4. แกะบรรจุภัณฑ์ออกจากตลับผงหมึกแล้วนำไปทิ้ง
  รูปภาพ : แกะบรรจุภัณฑ์ออกจากตลับผงหมึก
 5. ค้นหาเทปที่ปลายตลับ แล้วค่อยๆ ดึงเทปออก เอาเทปไปทิ้งหลังจากที่ดึงออกแล้ว
  รูปภาพ : แกะเทปออกจากตลับผงหมึก
 6. เขย่าตลับผงหมึกไปมา 5 หรือ 6 ครั้ง เพื่อกระจายผงหมึกในตลับให้ทั่ว
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึกเพื่อกระจายผงหมึก
 7. ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
 8. ปิดฝาด้านหน้าบนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย