ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro M14-M17, MFP M28-M31 - ใส่กระดาษลงในถาด

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด:
  • ห้ามใส่หรือนำกระดาษออกจากถาดในระหว่างการพิมพ์
  • ก่อนที่จะใส่กระดาษในถาด ให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง
  • เมื่อใส่กระดาษในถาด อย่าคลี่กระดาษออก
  • ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย

ถาดป้อน

ถาดป้อนกระดาษบรรจุกระดาษ 75 g/m2 150 แผ่น หรือกระดาษที่มีน้ำหนักมากกว่านั้นในปริมาณที่น้อยกว่า (ปึกกระดาษสูง 15 มม. หรือน้อยกว่านั้น)
ป้อนกระดาษโดยใส่หัวกระดาษเข้าไปก่อน และหงายหน้าที่ต้องการพิมพ์ขึ้น เพื่อป้องกันกระดาษติดและบิดเบี้ยว ให้ปรับตัวกั้นด้านข้างทุกครั้ง
บันทึก
เมื่อต้องการเติมกระดาษ ให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนก่อน แล้วจัดปึกกระดาษทั้งหมดให้ตรง วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ติดกันเมื่อถูกดึงเข้าเครื่องพิมพ์ ลดปัญหากระดาษติด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย