ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C3010 - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย โดยระบุว่าคุณต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ ตรวจสอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสียของเครื่องพิมพ์
บันทึก
 • อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพิมพ์จะได้รับความเสียหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหากเกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ขึ้น
 • ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ภาชนะตกจากมือ
 • ตรวจสอบว่าคุณวางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
  หมายเหตุ
ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. ถอดสายไฟเครื่องพิมพ์
  ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการถอดสายไฟเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปิดฝาครอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 3. ดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์โดยกดที่ปุ่มปลดตามที่แสดงในภาพ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียโดยกดปุ่มปลด (1) และดึงภาชนะออก (2)
 4. นำภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากกล่อง (a) จากนั้นค่อยๆ ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียกลับเข้าในเครื่องพิมพ์ (b)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากกล่อง แล้วค่อยๆ ใส่หมึกภาชนะบรรจุผงหมึกเสียกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างเสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย