ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C3010 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีมัลติฟังก์ชัน Samsung ProXpress SL-C3010 Series
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึกแต่ละสี
 • หน้าต่างโปรแกรมสถานะการพิมพ์ Samsung ของคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งตลับหมึกสีที่เหลือผงหมึกน้อย
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปิดฝาด้านหน้า
 2. ดึงแนวตลับหมึกจากด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการดึงแนวตลับหมึกจากด้านในเครื่องพิมพ์
 3. ยกตลับหมึกขึ้นตรงๆ เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการยกตลับหมึกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออก
 4. นำตลับหมึกใหม่ออกจากกล่อง แล้วค่อยๆ เขย่าจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายเพื่อกระจายตัวผงหมึก (5 - 6 ครั้ง)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำตลับหมึกใหม่ออกจากกล่อง จากนั้นค่อยๆ เขย่า
 5. แกะบรรจุภัณฑ์ป้องกันออกจากตลับหมึก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะบรรจุภัณฑ์ป้องกันออกจากตลับหมึก
 6. แกะเทปปิดผนึกจากตลับหมึก ตรวจสอบว่าได้แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว
  รูปภาพ : ตัวอย่างการค่อยๆ นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกป้องกันทั้งหมดออก
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้พื้นผิวของตลับหมึกเกิดความเสียหายได้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 7. นำแท็บพลาสติกออกจากตลับหมึกตามที่แสดงในภาพ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำแท็บพลาสติกออกจากตลับหมึกตามที่แสดงในภาพ
 8. จับตัวจับของตลับหมึก แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปในช่องของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่ตลับหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อย่างช้าๆ
 9. เมื่อใส่ตลับหมึกแล้ว ให้ค่อยๆ เลื่อนแนวตลับหมึกกลับเข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลื่อนแนวตลับหมึกกลับเข้าในเครื่องพิมพ์
 10. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย