ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2670 MFP - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่ต้นฉบับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
ใช้กระจกเครื่องสแกนหรือตัวป้อนเอกสาร ในการใส่ต้นฉบับที่จะทำสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น

ใส่ต้นฉบับ

เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการใส่ต้นฉบับ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย