ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2670 MFP - การนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เมื่อมีเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
บันทึก
ในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ให้ดูคำแนะนำต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบว่าตัวกั้นที่ปรับได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
  • ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสัญลักษณ์กำหนดระดับการเติมที่อยู่ภายในถาด
  • งอ คลี่ และจัดกระดาษให้ตรงก่อนใส่
  • อย่านำกระดาษออกจากถาดขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
  • อย่าใช้กระดาษที่มีรอยพับ เปียก หรือม้วนงอ
  • อย่าใส่กระดาษหลายประเภทในหนึ่งถาด
  • ใช้วัสดุพิมพ์ที่แนะนำเท่านั้น
  • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้สแกนต้นฉบับที่เป็นกระดาษหนา บาง หรือแบบผสมโดยใช้กระจกเครื่องสแกน

นำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เมื่อเอกสารต้นฉบับติดขณะผ่านตัวป้อนเอกสาร ข้อความคำเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย