ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-216x, ML-216xW - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ไฟ LED สถานะบนแผงควบคุมจะติดเป็นสีส้ม ใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อค้นหาและนำกระดาษที่ติดออก
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนนำกระดาษที่ติดออก
บันทึก
เนื่องจากรุ่นและตัวเลือกของเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจดูแตกต่างเล็กน้อยจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดมักเกิดขึ้นในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก

คำแนะนำสำหรับหลีกเลี่ยงกระดาษติด

  • ตรวจสอบว่าตัวกั้นที่ปรับได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสัญลักษณ์กำหนดระดับการเติมที่อยู่ภายในถาด
  • อย่านำกระดาษออกจากถาดขณะเครื่องของคุณกำลังพิมพ์
  • งอ คลี่ และจัดกระดาษให้ตรงก่อนใส่
  • อย่าใช้กระดาษที่มีรอยพับ เปียก หรือม้วนงอ
  • อย่าใช้กระดาษหลายชนิดภายในถาดเดียวกัน
  • ใช้วัสดุพิมพ์ที่แนะนำเท่านั้น (ดู "ข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย