ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-216x, ML-216xW - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เมื่อตลับหมึกหมดอายุการใช้งานโดยประมาณการ เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ นอกจากนี้ในหน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนตลับหมึกด้วย

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าส่วนรองถาดจ่ายกระดาษปิดอยู่
 1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปิดฝาด้านบน
 2. ดึงตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการดึงตลับหมึกออกมา
  บันทึก
  หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ดู Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
 3. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วนำฝาครอบป้องกันออก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสโดนดรัมที่อยู่ในตลับหมึกหรือชุดภาพ ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดฝาปิด
 4. เขย่าตลับหมึกจากซ้ายไปขวา 5 - 6 รอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว ซึ่งจะช่วยให้พิมพ์เอกสารได้จำนวนหน้าต่อตลับมากที่สุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าตลับหมึกแบบเบาๆ
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 5. จับตัวจับของตลับหมึก แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปในช่องของเครื่องพิมพ์
  แถบยื่นที่ด้านข้างของตลับหมึกและร่องที่เกี่ยวข้องภายในเครื่องพิมพ์จะช่วยนำทางตลับหมึกเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่ตลับผงหมึก
 6. ปิดฝาด้านบน ตรวจสอบว่าปิดฝาสนิทดี หากฝาปิดไม่แน่น อาจเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์เมื่อพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านบน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย