ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2620 - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย โดยระบุว่าคุณต้องการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ตรวจสอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสียของเครื่องพิมพ์ ดูหัวข้อ วัสดุสิ้นเปลืองที่พร้อมใช้งาน
 • อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพิมพ์จะได้รับความเสียหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหากเกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ขึ้น
 • ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกขยะออกจากเครื่องพิมพ์ ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ภาชนะตก
 • ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกขยะบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
  หมายเหตุ
ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์เย็นสองสามนาที
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ (มุมด้านหลัง)
 2. ค้นหาฝาด้านข้างของเครื่องพิมพ์ โดยจะอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์เมื่อมองจากด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดฝาด้านข้างของเครื่องพิมพ์
 3. กดตามแบบภาพเพื่อปลดล็อกกลไกการล็อกบนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย (1) จากนั้น กดบริเวณตามภาพเพื่อดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันเก่าออกจากเครื่องพิมพ์ (2)
  ค่อยๆ นำภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกตามภาพ (ก)
   รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  1. ปลดกลไกล็อก
  2. กดที่จุดเพื่อถอด
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันเก่าบนพื้นราบ เพื่อป้องกันผงหมึกหก
 4. นำภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากกล่อง หลังจากนำออกมาแล้ว ให้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ในภาชนะบรรจุผงหมึกอันเก่าก่อนจะนำไปรีไซเคิล (ก) ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ลงในตำแหน่ง จากนั้นค่อยๆ ดันเข้าในเครื่องพิมพ์ (ข)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากนั้นใส่เข้าในเครื่องพิมพ์
 5. ค่อยๆ ปิดฝาด้านข้างให้แน่น
 6. เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ และเปิดเครื่องเพื่อพิมพ์ต่อ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเสียบสายไฟกลับเข้าไปใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย