ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2620 - การเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึกแต่ละสี
 • หน้าต่างโปรแกรมสถานะการพิมพ์ Samsung ของคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งตลับหมึกสีที่เหลือผงหมึกน้อย
ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับหมึก

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
 2. เลื่อนถาดตลับหมึกออกมา
  รูปภาพ : ถาดตลับหมึก เปิด
 3. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 4. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
 5. แกะพลาสติกป้องกันออกจากตลับหมึก
  รูปภาพ : เลื่อนพลาสติกตลับหมึกออก
  รูปภาพ : นำพลาสติกผงหมึกออก
 6. ค่อยๆ เขย่าตลับหมึกจากซ้ายไปขวา 5 - 6 รอบ
  รูปภาพ : เขย่าตลับหมึก
 7. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 8. เลื่อนถาดตลับหมึกกลับเข้าไป
  รูปภาพ : ถาดตลับหมึก ปิด
 9. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย