ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-4550, ML-4551 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์

ภาพรวม

ใส่วัสดุสิ่งพิมพ์ที่คุณใช้เป็นส่วนใหญ่ในงานพิมพ์ของคุณในถาด 1 โดยถาด 1 สามารถรองรับกระดาษ 75 g/m2 (20 ปอนด์) ได้สูงสุด 500 แผ่น
คุณสามารถซื้อถาดเสริมและต่อไว้ใต้ถาดกระดาษมาตรฐาน เพื่อใส่กระดาษเพิ่ม 500 แผ่นในแต่ละถาด คุณสามารถต่อถาดเสริมได้ถึง 3 ถาด
เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษที่อยู่ด้านหน้าของถาด 1 และที่ถาดเสริมจะแสดงจำนวนกระดาษที่เหลืออยู่ในถาด หากถาดไม่มีกระดาษ เครื่องหมายแสดงระดับนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งที่ต่ำที่สุด
รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย