ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-5010 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-5010
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
ประเภทวัสดุพิมพ์จะแสดงไว้ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) เลือกประเภทวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด
ดูตารางต่อไปนี้สำหรับการใช้วัสดุพิมพ์พิเศษในถาด
ประเภท
ถาด1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์
ธรรมดา
·
·
·
หนา
·
·
·
หนามาก
·
บาง
·
·
·
กระดาษปอนด์
·
·
·
สี
·
·
·
การ์ดสต็อก
·
·
·
ฉลาก
·
·
·
แผ่นใส
·
·
ซองจดหมาย
·
·ª
·
เจาะรู
·
·
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
·
·
รีไซเคิลb
·
·
·
ใยฝ้าย
·
·
·
อาร์ไคฟ์
·
·
·
กระดาษหัวจดหมาย
·
·
·
a. สำหรับถาดเสริม 2 เท่านั้น
b. เมื่อใช้กระดาษเป็นกระดาษรีไซเคิล ผลงานพิมพ์อาจยับและ/หรืออาจเกิดกระดาษติดเนื่องจากม้วนงอมากเกินไป
(·: สนับสนุน ว่างเปล่า: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย