ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-5010 - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-5010
เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชุดสร้างภาพได้
 • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเป็นรอยขีดข่วน
 • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. เปิดฝาด้านหน้าและดึงตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปิดฝาด้านหน้า
 2. ดึงชุดสร้างภาพออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการดึงชุดสร้างภาพออกมา
 3. นำชุดสร้างภาพใหม่ออกจากถุง
 4. เขย่าชุดสร้างภาพจนครบ 5 - 6 รอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่วชุดสร้างภาพ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าชุดสร้างภาพให้ทั่ว
 5. ถอดฝาครอบป้องกันและเทปปิดผนึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดฝาครอบป้องกันและเทปปิดผนึกออก
 6. จับตัวจับของชุดสร้างภาพ แล้วค่อยๆ ใส่ชุดสร้างภาพใหม่เข้าไปในช่องของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการชุดสร้างภาพและใส่ชุดสร้างภาพใหม่
    หมายเหตุ
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเป็นรอยขีดข่วน
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 7. ใส่ตลับหมึกกลับเข้าไป
 8. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าปิดฝาแน่นสนิทแล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย