ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-330x MFP - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการใส่กระดาษในถาด
ใช้กระจกเครื่องสแกนหรือตัวป้อนเอกสารในการใส่ต้นฉบับที่จะทำสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์

บนกระจกเครื่องสแกน

ผู้ใช้สามารถใช้กระจกของเครื่องสแกในการทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับได้ ผู้ใช้สามารถได้รับคุณภาพการสแกนดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับภาพสีหรือโทนสีเทา ตรวจสอบว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ หากพบต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกของเครื่องสแกน
 1. ยกและเปิดฝาเครื่องสแกน
  รูปภาพ : ฝาเครื่องสแกน เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของเครื่องสแกน จัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางต้นฉบับ คว่ำลง
 3. ปิดฝาเครื่องสแกน
บันทึก
 • การเปิดฝาเครื่องสแกนไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
 • ฝุ่นบนกระจกของเครื่องสแกนอาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาเครื่องสแกนจนบานพับชนกับตัวหยุดแล้วจึงปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาเครื่องสแกน
  หมายเหตุ
 • ระวังอย่าทำให้กระจกของเครื่องสแกนแตก ผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บได้
 • อย่าวางมือไว้ขณะปิดฝาเครื่องสแกน ฝาเครื่องสแกนอาจหล่นใส่มือผู้ใช้ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
 • ห้ามมองเข้าไปในแสงจากด้านในของเครื่องสแกนขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา

ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับ หน้าหงายขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง ปรับ
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย