ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-4550, ML-4551 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องพิมพ์ เมื่อตลับหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
บันทึก
 • ก่อนเปิดฝาด้านบน ให้ปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษออกก่อน
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวด้านใต้ตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับหมึก
 1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์
 2. จับที่ตัวจับของตลับหมึก และดึงออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 3. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนบนดรัมของตลับหมึกได้
  รูปภาพ : นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. หาเทปปิดที่ปลายของตลับหมึก และค่อยๆ ดึงเทปออกจากตลับหมึก ทิ้งเทปหลังจากลอกออกแล้ว
    หมายเหตุ
  ต้องลอกเทปออกจากตลับหมึกตรงๆ ห้ามตัดเทป หากการลอกเทปออกไม่ถูกต้อง ตลับหมึกจะใช้งานไม่ได้
  บันทึก
  เทปควรมีความยาวมากกว่า 60 ซม.หากลอกออกอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : ดึงเทปออกจากตลับหมึก
 5. แกะตัวจับพลาสติกออกจากตลับหมึกใหม่
  รูปภาพ : แกะตัวจับพลาสติกออก
 6. เขย่าตลับหมึกจนครบ 5 - 6 รอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว
  รูปภาพ : เขย่าตลับหมึกเพื่อให้ผงหมึกกระจายตัว
 7. จับตรงตัวจับของตลับหมึกใหม่ แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าตลับหมึกล็อคเข้าที่แล้ว
  บันทึก
  แถบยื่นที่ด้านข้างของตลับหมึกและร่องที่เกี่ยวข้องภายในเครื่องพิมพ์จะช่วยนำทางตลับหมึกเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
 8. ปิดฝาด้านบนและตรวจสอบว่าปิดแน่นดี


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย