ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress CLX-330x MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

ในถาด

ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. ปิดคาสเซ็ตต์
  รูปภาพ : คาสเซ็ตต์ นำออก
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ติดตั้งคาสเซ็ตต์ใหม่
  รูปภาพ : คาสเซ็ตต์ ใส่
 4. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
 5. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด

ภายในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. เปิดชุดเครื่องสแกน
  รูปภาพ : ชุดสแกน เปิด
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ปิดชุดเครื่องสแกน
  รูปภาพ : ชุดสแกน ปิด

ในบริเวณทางออก

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 2. เปิดตัวถ่ายโอนถ่ายเฟรม
  รูปภาพ : ตัวถ่ายโอนเฟรม เปิด
 3. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 4. ปิดตัวถ่ายโอนถ่ายเฟรม
  รูปภาพ : ตัวถ่ายโอนเฟรม ปิด
 5. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด
 6. กดฝาด้านหลังจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ล็อคเข้าที่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย