ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-330x MFP - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย โดยระบุว่าคุณต้องการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ตรวจสอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสียของเครื่องพิมพ์ ดูหัวข้อ วัสดุสิ้นเปลืองที่พร้อมใช้งาน
 • อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพิมพ์จะได้รับความเสียหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหากเกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ขึ้น
 • ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกขยะออกจากเครื่องพิมพ์ ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ภาชนะตก
 • ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกขยะบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
  หมายเหตุ
ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
 2. นำตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับหมึก ถอด
 3. ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันเก่าออก จากนั้นนำฝาปิดของภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันใหม่ตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้ ใช้ฝาปิดดังกล่าวเพื่อปิดช่องภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ฝาปิด
 4. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกใหม่จนกว่าจะล็อกเข้าที่
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ใส่
 5. ใส่ตลับหมึก
  รูปภาพ : ตลับหมึก ใส่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย