ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1630 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Xpress SL-M3015
ใส่วัสดุพิมพ์ที่คุณใช้ในงานพิมพ์ส่วนใหญ่เข้าไปในถาด ถาดสามารถจุกระดาษธรรมดาที่มีน้ำหนัก 75 g/m2 ได้สูงสุด 100 แผ่น (กระดาษปอนด์ 20 lb)
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษเข้าไปในถาด
 1. กดปุ่มเปิดถาดแล้วถาดจะเด้งออกมา ดึงถาดออกมาจนสุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มเปิดถาดเพื่อนำถาดออก
  บันทึก
  เมื่อถาดปิดไม่สนิทดี ให้ดึงถาดออกมาครึ่งหนึ่งและลองอีกครั้ง
 2. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่กระดาษโดยหน้าที่ต้องการพิมพ์คว่ำลง
 3. วางถาดให้อยู่ในแนวเดียวกับช่อง และเลื่อนเข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการวางถาดให้อยู่ในแนวเดียวกับช่อง
 4. หลังจากใส่กระดาษแล้ว ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดูหัวข้อการซอฟต์แวร์สำหรับการพิมพ์ในพีซี
  บันทึก
  คุณสามารถใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ ให้หงายด้านที่พิมพ์ไว้แล้วขึ้นโดยมีขอบที่ไม่งออยู่ทางด้านหลัง หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาดกระดาษ

ในการใส่กระดาษที่มีขนาดยาวกว่า เช่น กระดาษ Legal คุณต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อขยายถาดกระดาษ หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด คุณต้องปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวให้เหมาะสม
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปรับตัวกั้นกระดาษ
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด
 1. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว เพื่อให้ได้ความยาวกระดาษที่ต้องการ ถาดจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ ในการใส่ขนาดอื่นๆ ให้จับก้านและเลื่อนตัวกั้นแนวยาวไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  บันทึก
  • ถาดจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่
  • ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปลี่ยนกระดาษเป็นขนาด Letter ให้จับก้านกั้นกระดาษที่ด้านหลังของถาด และหมุนก้านตามเข็มนาฬิกา
   รูปภาพ : ตัวอย่างการเปลี่ยนขนาดกระดาษ
 2. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างตามที่ภาพที่แสดง และเลื่อนไปด้านหน้าเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะด้านข้างของขอบปึกกระดาษ อย่าดันตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับขอบของกระดาษจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษงอได้
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่กระดาษเข้าไปในถาด
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง อาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : ตัวอย่างของวิธีที่เหมาะสมในการปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย