ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-330x MFP - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเสียหายได้
 • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเป็นรอยขีดข่วน
 • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ก่อนเปิดฝาด้านหน้า ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตลับผงหมึกทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดฝาด้านหน้า
 2. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการถอดตลับหมึก
 3. ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 4. ถอดชุดสร้างภาพเก่าออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดชุดสร้างภาพออกจากเครื่องพิมพ์
 5. ค่อยๆ แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพใหม่ แล้วใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะ และใส่ชุดสร้างภาพ
 6. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 7. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่ตลับหมึก
 8. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย