ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1630 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1630
 • ไฟ LED ผงหมึก จะกะพริบเป็นจังหวะถี่ๆ และมีข้อความเกี่ยวกับผงหมึกปรากฏบนหน้าจอเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับหมึก
 • เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
ในขั้นตอนนี้ จะต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. กดก้านฝาด้านบนเพื่อเปิดฝาด้านบนจนสุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการกดฝาด้านบน
 3. จับตัวจับของตลับหมึก และดึงออกมาเพื่อถอดตลับหมึกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการจับตัวจับบนตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้พื้นผิวของตลับหมึกเกิดความเสียหายได้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น 5 จับด้านข้างของตลับหมึก
 5. จับที่ด้านข้างของตลับหมึกทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับด้านข้างและเขย่าจากซ้ายไปขวา
 6. วางตลับหมึกบนพื้นผิวเรียบตามภาพที่แสดง และนำกระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการวางตลับหมึกเพื่อนำกระดาษที่คลุมออก
    หมายเหตุ
  • ห้ามสัมผัสพื้นผิวสีเขียว, ดรัม OPC และด้านหน้าของตลับหมึกแต่ละตัวด้วยมือหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ใช้ตัวจับของแต่ละตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • หากปล่อยให้ฝาด้านบนเปิดไว้นานมากกว่าสองสามนาที ดรัม OPC อาจโดนแสงได้ ซึ่งจะทำให้ดรัม OPC เกิดความเสียหาย ปิดฝาด้านบนหากต้องหยุดการติดตั้งชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 7. ใส่ตลับหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 8. จับฝาด้านบนและค่อยๆ ปิดช้าๆ จนกว่าฝาจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับฝาด้านบนและปิดอย่างช้าๆ
  บันทึก
  หากปิดฝาด้านบนไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าให้หนีบนิ้วระวังเนื่องจากฝาด้านบนหนักมาก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย