ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-330x MFP - การเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • ขณะเปิดชุดสแกน ให้จับอุปกรณ์ป้อนกระดาษและชุดสแกนเข้าไว้ด้วยกัน
 • การพิมพ์หลังจากที่ระบบแสดงสถานะผงหมึกหมดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหายร้ายแรงได้
เมื่อตลับหมึกหมดอายุ หน้าต่าง Printing Status (สถานะการพิมพ์) จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึก

การเปลี่ยนตลับหมึก

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
 2. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 3. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
 4. แกะพลาสติกป้องกันออกจากตลับหมึก
  รูปภาพ : นำพลาสติกผงหมึกออก
 5. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย