ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3065 - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีส้ม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดและปิดฝาด้านหน้า ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย