ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3065 - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีส้ม
  บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดและปิดฝาด้านหน้า ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย