ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3065 - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
  บันทึก
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้สแกนต้นฉบับที่เป็นกระดาษหนา บาง หรือแบบผสมโดยใช้กระจกสแกนเนอร์
 • ภาพอาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม
ติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์
หากกระดาษติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร จากนั้นใส่กระดาษที่เอาออกมา หากมี กลับเข้าไปในตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
ติดด้านในสแกนเนอร์
หากมีกระดาษติดภายในสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร หากไม่เห็นกระดาษติด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  รูปภาพ : ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 5. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 6. เอากระดาษที่ติดออกจากบริเวณป้อนกระดาษ โดยใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดฝาสแกนเนอร์
ติดที่ส่วนทางออกของสแกนเนอร์
หากมีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย