ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3065 - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างแสดงสถานะการพิมพ์จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องเย็นสองสามนาที
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. ดึงชุดสร้างภาพออกจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ที่จับที่ด้านหน้าของชุดสร้างภาพ
  รูปภาพ : ถอดชุดสร้างภาพ
 5. แกะชุดสร้างภาพใหม่ (1) จากนั้นถอดฝาครอบป้องกันออก (2)
  รูปภาพ : แกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ติดตั้งชุดสร้างภาพใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดสร้างภาพ
 7. เลื่อนตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ (1) แล้วปิดฝาครอบด้านหน้า (2)
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
 8. เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย