ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M3065 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึกในเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว โดยเขย่าจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • การพิมพ์หลังจากที่ระบบแสดงสถานะผงหมึกหมดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหายร้ายแรงได้

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกที่ใช้แล้วออก
 3. แกะตลับผงหมึกใหม่แล้วค่อยๆ เขย่าจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายเพื่อกระจายผงหมึกให้ทั่ว
  รูปภาพ : แกะตลับผงหมึกใหม่
 4. ถอดฝาครอบป้องกันออกจากตลับผงหมึกใหม่
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบปกป้อง
 5. ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึกสำรอง
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย