ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-2160 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่ต้นฉบับเข้าไปในเครื่องพิมพ์

ใส่ต้นฉบับ

คุณสามารถใช้กระจกสแกนเนอร์ในการใส่ต้นฉบับเพื่อทำการถ่ายสำเนาและสแกนได้
 1. ยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการวางต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์ ระวังอย่าให้เอกสารเคลื่อนที่
    หมายเหตุ
  เมื่อคุณปิดฝาสแกนเนอร์หลังจากที่วางเอกสาร ระวังอย่าให้นิ้วของคุณอยู่ระหว่างกระจกสแกนเนอร์และฝา เครื่องพิมพ์ของคุณอาจมีฝา (หรือฝาครอบ) ที่น้ำหนักเยอะ เพื่อให้มีแรงกดบนเอกสารซึ่งจะช่วยให้การสแกนมีประสิทธิภาพสูงสุด
  บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • หากคุณกำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาทิ้งไว้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย