ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-2160 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด

หากต้องใส่กระดาษขนาดยาว เช่น กระดาษขนาด Legal คุณจะต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยืดถาดกระดาษ หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาดเป็นขนาดอื่น คุณจะต้องปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวอย่างเหมาะสม
ใช้ขั้นตอนในการเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาดดังนี้
 1. ดึงถาดออกมาจากเครื่องพิมพ์ เปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษและนำกระดาษในถาดออกหากจำเป็น
 2. การกดและปลดสลักล็อกตัวกั้น ที่อยู่ด้านบนของถาด ดึงถาดออกด้วยตัวเอง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดและปลดล็อdตัวกั้น
 3. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่กระดาษลงในถาด
 4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวยาวจนกระทั่งแตะกับปลายของปึกกระดาษ บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  สำหรับกระดาษที่ขนาดเล็กกว่า Letter เลื่อนตัวกั้นกระดาษกลับไปตำแหน่งเดิม และปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลื่อนตัวกั้นกระดาษกลับตำแหน่งเดิม
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • หากคุณปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดกระดาษติดได้
   รูปภาพ : ตัวอย่างการปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอย่างถูกต้อง
 5. ปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษ
 6. เลื่อนถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลื่อนถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย