ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress CLX-2160 MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
กรณีที่กระดาษติดส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเลือกประเภทวัสดุพิมพ์ที่ถูกต้อง ในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบว่าตัวกั้นที่ปรับได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสัญลักษณ์กำหนดระดับการเติมที่อยู่ภายในถาด
  • อย่านำกระดาษออกจากถาดขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
  • งอ คลี่ และจัดกระดาษให้ตรงก่อนใส่
  • อย่าใช้กระดาษที่มีรอยพับ เปียก หรือม้วนงอ
  • อย่าใช้กระดาษหลายชนิดภายในถาดเดียวกัน
  • ใช้วัสดุพิมพ์ที่แนะนำเท่านั้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หงายด้านที่จะพิมพ์ของวัสดุพิมพ์ขึ้นภายในถาดป้อนกระดาษเอง
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษฉีกขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกอย่างช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งที่กระดาษติด
Paper Jam 0 Open/Close Door (กระดาษติด 0 เปิดหรือปิดฝา)
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษ
Paper Jam 1 Open/Close Door (กระดาษติด 1 เปิดหรือปิดฝา)
ในบริเวณฟิวเซอร์หรือรอบๆ ฝาหลัง
Scan Unit Open or Paper Jam2 (เปิดชุดสแกนหรือกระดาษติด2)
ในบริเวณทางออกกระดาษ
Manual Feeder Paper Jam 0 (กระดาษติดที่ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง 0)
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษ
บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่นำกระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดมักเกิดขึ้นในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย