ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-2160 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีเปลี่ยนตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีมัลติฟังก์ชัน Samsung CLX-2160
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีชมพู (M), สีฟ้า (C) และสีดำ (K)
เมื่อไม่มีผงหมึกเหลือในตลับผงหมึกเลย:
 • ไฟ LED แสดง สถานะ และข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึกแต่ละสี
 • เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
ในขั้นตอนนี้ จะต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. เปิดฝาด้านหน้า
 3. ดึงตลับผงหมึกที่ต้องเปลี่ยนออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างการดึงตลับผงหมึกที่ต้องเปลี่ยนออก
 4. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. ใส่ตลับผงหมึกลงไปในช่องที่ถูกต้อง
 6. ถอดฝาตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดฝาตลับผงหมึก
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 7. จับตลับผงหมึกและจัดแนวให้ตรงกับช่องภายในเครื่องพิมพ์ ใส่ลงไปในช่องจนกว่าจะล็อกเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตลับผงหมึก แล้วใส่กลับเข้าที่
 8. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าฝาด้านหน้าปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาด้านหน้าไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน
  บันทึก
  หากติดตั้งอย่างถูกต้องจนเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะพิมพ์รายงานแนะนำออกมาโดยอัตโนมัติ รอประมาณ 1.5 นาที เพื่อให้เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย