ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
บันทึก
  • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิเศษ เราขอแนะนำให้คุณป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนป้อนวัสดุพิมพ์สูงสุดของถาด
  • การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ (หงายขึ้น): หากวัสดุพิมพ์พิเศษที่พิมพ์ออกมางอ ยับ พับ หรือมีเส้นดำหนา ให้เปิดฝาครอบด้านหลัง และลองพิมพ์อีกครั้ง เปิดฝาครอบด้านหลังทิ้งไว้ระหว่างพิมพ์
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด
ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ธรรมดา
·
·
หนา
·
·
หนามาก
·
บาง
·
·
กระดาษปอนด์
·
·
สี
·
การ์ดสต็อก
·
·
ฉลาก
·
แผ่นใส
·
ซองจดหมาย
·
ซองหนา
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
กระดาษรีไซเคิล
·
·
กระดาษใยฝ้าย
·
อาร์ไคฟ์
·
·
(·: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์จากโปรแกรม Samsung Easy Printer Manager™ หรือบริการทางเว็บ SyncThru™
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โลคัล คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (การตั้งค่าขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก บริการทางเว็บ SyncThru™ > แท็บ Settings (การตั้งค่า) > Machine Settings (การตั้งค่าเครื่อง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย