ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015 - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีเปลี่ยนชุดสร้างภาพสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015
เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชุดสร้างภาพได้
 • อย่าสัมผัสบริเวณสีเขียวของชุดสร้างภาพ ใช้ที่จับของชุดสร้างภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ก่อนเปิดฝาครอบด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับผงหมึกทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว
การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. กดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตรงที่จับของตลับผงหมึก
 3. จับชุดสร้างภาพ แล้วถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับชุดสร้างภาพเพื่อถอดออก
 4. นำชุดสร้างภาพใหม่ออกจากกล่อง แล้วแกะบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกทั้งหมด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำชุดสร้างภาพใหม่ออกจากกล่อง แล้วแกะบรรจุภัณฑ์ออก
 5. ใส่ชุดสร้างภาพกลับเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่ชุดสร้างภาพกลับเข้าที่
 6. ใส่ตลับผงหมึก (1) แล้วปิดฝาครอบด้านหน้า (2)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับผงหมึก (1) แล้วปิดฝาครอบด้านหน้า (2)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย