ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3015
ตลับผงหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้:
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 • หน้าต่างโปรแกรมสถานะการพิมพ์ Samsung ของคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ระบุตลับหมึกที่เหลือผงหมึกน้อย
    คำเตือน
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
  • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
  • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
  บันทึก
  • ก่อนเปิดฝาครอบด้านบน ให้ปิดส่วนรองกระดาษออกก่อน
  • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว โดยเขย่าจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. กดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มปลดล็อกฝา
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตรงที่จับของตลับผงหมึก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง ค่อยๆ เขย่าผงหมึกจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย เพื่อกระจายผงหมึกให้เท่าๆ กัน
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดตลับผงหมึกใหม่ แล้วค่อยๆ เขย่า
 4. แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วนำไปรีไซเคิล
  บันทึก
  อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์
 5. ใส่ตลับผงหมึกลงไปในช่องที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย